Peter Ernst

Presseomtale

 

Tirsdag den 17. september kl. 19.00 er Egen Sognegård ramme om udgivelsen af et alsisk forfatterskab fra 1700-tallet, der hidtil har været ganske ukendt. Vi kan takke den historisk interesserede lærer Christian Fægteborg fra Østerholm for, at forfatterskabet blev reddet i sidste øjeblik.

      En dag i begyndelsen af 1990'erne var han en tur på containerpladsen i Guderup. I en container fik han øje på en mærkelig gammel bog, primitivt indbundet i tynde træplader. Efter en diskussion med en opsynskvinde fik Fægteborg lov til at hjemføre bogen, der var trykt i 1756 og viste sig at rumme mange salmer. De var alle skrevet af en ukendt Peter Ernst, som i et forord fortæller om sin opvækst og et både almindeligt og usædvanligt livsforløb. Men ikke et ord om, hvor i landet han bor. Hemmelighedskræmmeriet hænger sammen med, at hans forfatterskab i samtiden blev betragtet som samfundsskadelig undergrundslitteratur, der blev konfiskeret af myndighederne.

      Efter mange års eftersøgning i arkiver og kirkebøger og slægtstavler lykkedes det at indkredse Peter Ernst og gøre ham til alsing. Da hans forfatterskab er interessant og fortjener at blive kendt, er det nu gjort tilgængeligt i en udgivelse med sponsorstøtte fra Danfoss og Linak. Bogen hedder "Den alsiske Brorson. Salmedigteren Peter Ernst (1718-1776) og hans forfatterskab".

      Fægteborgs fantastiske fund må gerne få os til at tænke på Brorsons salme "Den yndigste rose er funden". Det ydmyge findested i en container for småt brændbart er træffende beskrevet i verset "Ak, søger de ydmyge steder". Når man betænker versets fortsættelse: "så får I vor Jesus i tale, thi roserne vokser i dale", så karakteriserer disse ord af den samtidige Brorson på forunderlig vis containerfundets åndelige rigdom! For Peter Ernsts 180 salmer handler først og sidst om Frelseren Jesus Kristus.

      Jamen, så må denne alsiske salmedigter vel have været en studeret mand? Det var han også. Men hans universitet var et skrædderværksted i landsbyen Ketting! Hans forskningsbibliotek var familiebibelen fra 1647, som han læste i allerede som barn. Og hans professorer var herrnhutiske tømrere, snedkere og andre skræddere.

      Han må være født i 1718 et sted på Als. Han voksede op i Ketting landsby, blev konfirmeret og trådte nu ind i de voksnes rækker, og som sine jævnaldrende besøgte han værtshuse, spillede, dansede og var glad med de glade. Hans idoler var "honnette folk", som han kan have mødt på Augustenborg Slot, hvor den pragtlystne hertug Christian August holdt hof. Men snart gennemskuer den unge Peter den megen glimmer og ser tomheden bagved. Alternativet er statskirkens kristne tro, men den er dyster og knugende med angst for fortabelse og helvede. Men så åbner der sig en tredje vej, da han møder den herrnhutiske kristendom, den glade pietisme, som han overgiver sit hjerte til i året 1744. Han får en ny indsigt i, hvad det hele drejer sig om, da han forstår, at det livgivende midtpunkt i tilværelsen er en kærlighedserklæring fra Gud: Som et lam, der bliver slagtet, for at vi kan spise os mætte, sådan har Guds Søn givet sit liv på korset, for at vi kan få det evige liv.

      Denne nye indsigt giver ham digtningens nådegave, og snart sprøjter der lovsange ud af skrædderens pen. Salmerne er kærlighedserklæringer til Frelseren. Og salmerne når helt til Norge. Gådefuldt er det bare, at de ikke i eftertiden har efterladt det mindste spor. Men det bliver der rådet bod på nu med udgivelsen af salmerne.

      Det er dr.theol. Jens Lyster, sognepræst i Notmark 1988-2006, der udgiver bogen. Det er også ham, der fortæller om Peter Ernst tirsdag den 17. september og gerne efterfølgende andre steder i Sønderjylland. Bogen udgives på Lysters Forlag, Drosselvænget 8, 6310 Broager. Tlf. 3511 4107. Mail: jensblyster@gmail.com

 

”Det første foredrag bliver i Egen Sognegård, nærmere herom senere.

Havnbjerg Menighedråd vil forsøge af få foredraget i vort sognehus, herom senere.


Sognepræst

Robert Landeværn Ryholt


Tel.: 7445 1712

Mobil: 2127 1673

e-mail: Tryk her

KONTAKT SOGNEPRÆSTEN

PERSONALET


Organist

Christiane Wattenberg

Mobil 5082 8176


Kirkesanger

Susanne Holst

Mobil: 2045 8358

Tlf.: 7441 6004

KIRKEGÅRDSMEDARBEJDERE


Graver

Kim Rasmussen ( fredag fri)

Mobil: 5141 8875


Gravermedhjælper

Kurt Christensen

Mobil: 2515 3660.


Sognemedhjælper

Stine Haveman Ryholt

Mobil: 3172 0423