Kirkebladet

Indhold

Herren, stærk og vældig

Nyt fra meninghedsrådet

Jørgen Jørgensen

Mindehøjtidelighed

Sangcafe

Kirkebil

Julehjælp

Lions Strik

Korprojekt " Ni Læsninger"

Oragnistens arrangementkalender

Rytmik i kirken

Nytårssalme

Familekoret for besøg

Gudstjenester

Adresser

TIDLIGERE BLADE

En dejlig dag sammen

September - november 2018

Læs det her

 

”Når da I, som er onde…”

Om kærlighed, ondskab og dom

Juni- august 2018

Læs det her

 

”…Ej heller sorg, ej heller skrig….”

Juni - august 2017

Læs det her

 

”Et par ord til en begyndelse!”

Marts-Maj 2017

Læs det her

 

 

 

KIRKEBLADET

 

Det nye kirkeblad

December 2018 - februar 2019

 

Sognepræst

Robert Landeværn Ryholt

 

Tel.: 7445 1712

Mobil: 2127 1673

e-mail: rlr@km.dk

 

 

 

 

KONTAKT SOGNEPRÆSTEN

PERSONALET

 

Organist

Christiane Wattenberg

Mobil 5082 8176

 

Kirkesanger

Susanne Holst

Mobil: 2045 8358

Tlf.: 7441 6004

KIRKEGÅRDSMEDARBEJDERE

 

Graver

Kim Rasmussen ( fredag fri)

Tlf. 5141 8875

 

Gravermedhjælper

Kurt Christensen

Mobil: 2515 3660.