Kirkebladet

Indhold

I ordets navn

Nyt fra meninghedsrådet

Konfirmation i Havnbjerg kirke

Tak til Trio Tribato

Aktivt Havnbjerg Sogn

Vedligeholdelse af gravsteder

Kirkebil

Lions Strik

Gudstjenester

Adresser

TIDLIGERE BLADE

"Herren, stærk og vældig"

December 2018 - februar 2019

Læs det her

 

En dejlig dag sammen

September - november 2018

Læs det her

 

”Når da I, som er onde…”

Om kærlighed, ondskab og dom

Juni- august 2018

Læs det her

 

”At høre til – eller: At være barn af sognet ”

Marts - April - Maj 2018

Læs det her

 

 

 

 

 

KIRKEBLADET

 

Det nye kirkeblad

Marts, april og maj 2019

 

Sognepræst

Robert Landeværn Ryholt

 

Tel.: 7445 1712

Mobil: 2127 1673

e-mail: rlr@km.dk

 

 

 

 

KONTAKT SOGNEPRÆSTEN

PERSONALET

 

Organist

Christiane Wattenberg

Mobil 5082 8176

 

Kirkesanger

Susanne Holst

Mobil: 2045 8358

Tlf.: 7441 6004

KIRKEGÅRDSMEDARBEJDERE

 

Graver

Kim Rasmussen ( fredag fri)

Mobil: 5141 8875

 

Gravermedhjælper

Kurt Christensen

Mobil: 2515 3660.

 

Sognemedhjælper

Stine Haveman Ryholt

Mobil: 3172 0423