Kirkebladet

Indhold

Sov sødt barnlille

Dåbssalme

Nyt fra meninghedsrådet

Konfirmationindskrivning

vi holder sommerferie

Besøg fra dagpleje og vuggestue

Konfirmationsbilleder

Kirkebil

Lions Strik

Gudstjenester

Adresser

TIDLIGERE BLADE

"I ordets navn"

Marts - maj
Læs det her


"Herren, stærk og vældig"

December 2018 - februar 2019

Læs det her


En dejlig dag sammen

September - november 2018

Læs det her


”Når da I, som er onde…”

Om kærlighed, ondskab og dom

Juni- august 2018

Læs det her
KIRKEBLADET


Det nye kirkeblad

Juni, juli og August 2019


Sognepræst

Robert Landeværn Ryholt


Tel.: 7445 1712

Mobil: 2127 1673

e-mail: Tryk her

KONTAKT SOGNEPRÆSTEN

PERSONALET


Organist

Christiane Wattenberg

Mobil 5082 8176


Kirkesanger

Susanne Holst

Mobil: 2045 8358

Tlf.: 7441 6004

KIRKEGÅRDSMEDARBEJDERE


Graver

Kim Rasmussen ( fredag fri)

Mobil: 5141 8875


Gravermedhjælper

Kurt Christensen

Mobil: 2515 3660.


Sognemedhjælper

Stine Haveman Ryholt

Mobil: 3172 0423