Sognehuset

SOGNEHUSET

I 2005 erhvervede menighedsrådet den gamle skole på Skolevej i Havnbjerg til Sognehus. Bygningen var tidligere Kommunekontor og senere været anvendt af Teknisk Forvaltning i den nye Nordborg kommune fra kommunesammenlægningerne i 1970.


Takster for leje af Sognehuset


Lokale foreninger kan til kortere møder låne Sognehuset uden beregning.


For sammenkomster efter begravelser/ bisættelser i Havnbjerg Kirke beregner vi 500 kroner, idet sådanne arrangementer sædvanligvis er af kortere varighed. Når huset udlejes til familiesammenkomster for beboere i sognet, beregner vi 1500 kr. for 2 dage, for 1 dag 750 kr.KONTAKT

 

Henvendelse vedrørende leje af Sognehuset skal ske til:


Ruth Mikkelsen på 7445 3293

alterantivt kan

Margot Munk Jacobsen kontaktes

på tlf. 7445 1514