Lågerne

KIRKELÅGERNE

Er fra 2003 og er lavet i stål og prydet med en gylden, dekorativ figur, som leder tanken hen på en mandorla (mandel, oval strålekrans om hellige personer på middelalderlige malerier) og for den lille østlåges vedkommende en opgående sol.


Lågerne er tegnet af kunstneren Peter Stuhr og fremstillet af Nils Damgaard, Herning.


FAKTA OM KIRKEGÅRDEN

Den gamle del af kirkegården er omgærdet af et stendige. På kirkegårdens gamle del har de enkelte landsbyer deres eget område, placeret i kompasretningen til landsbyen med kirken som centrum.