Kirkegården

Vedligeholdelse af gravsteder 2020

Det er op til gravstedsindehaveren at beslutte, hvem der skal passe gravstedet, med undtagelse af de afdelinger, hvor der er obligatorisk vedligeholdelse.

Hvis kirkegården skal vedligeholde gravstedet kan der vælges mellem en årlig afregning eller en flerårig aftale (en såkaldt ”legataftale”):

Alle priser er med forbehold for fejl, Se kirkeblad for yderligere info, tryk her

Havnbjerg kirkegård 2020   

Årlig regning

inkl. moms

Legataftale

Fredningsperiode

30 år

Gravsted med

1 kistegravplads

Vedligeholdelse

Partiel grandækning

          718,98 kr.
          408,77 kr.

21.569,40 kr.

12.263,10 kr.

Gravsted med

2 kistegravpladser

Vedligeholdelse

Partiel grandækning

           956,57 kr.

           547,80 kr.

         28.697,10 kr.

         16.434,00 kr.

Gravsted med

3 kistegravpladser

Vedligeholdelse

Partiel grandækning

      1.182,74 kr.          666,07 kr.

         35.482,20 kr.

         19.982,10 kr.

Gravsted med

4 kistegravpladser

Vedligeholdelse

Partiel grandækning

1364,30 kr.

  784,34 kr.

         40.929,00 kr.

         24.530,20 kr.

Pr. ekstra

Kistegravplads

Vedligeholdelse

Partiel grandækning

           161,84 kr.

             95,44 kr.

           4.855,20 kr.

           2.863,20 kr.

Børnegravplads

Vedligeholdelse

Partiel grandækning

           579,95 kr.

           322,68 kr.

         17.398,50 kr.

           9.680,40 kr.


Gravfred 10 år


Legat 10 år

Urnegrav

2 urnepladser

Vedligeholdelse

Partiel grandækning

           579,95 kr.

           322,68 kr.


           5.799,50 kr.

           3.226,80 kr.


Blomster efter regning. Stedmoder 12 kr., Isbegonia 13 kr. pr. stk.

Antal skal aftales for hvert enkelt gravsted.


Vedligeholdelse: Omfatter almindelig renholdelse af gravstedet.


Tegning af legataftale:

Der kan tegnes en flerårig aftale for vedligeholdelse, grandækning mv. af gravsteder.

Prisen herfor fastsættes som ”årlig regning” x aftalens løbetid (år).


 Ved en legataftale omfatter vedligeholdelsen:

      •Almindelig renholdelse af gravstedet

      •Fornyelse af udgåede eller forvoksede planter

      •Opretning efter jordsætning

      •Supplerende pålægning af grus

      •Rensning for alger og opretning af gravminder

      •Vedligeholdelse af stenkanter


Grandækning:


Partiel grandækning:


En lille dekoration samt en delvis pyntning/

dækning af mindre end 50% af gravstedet:


Årlig regning

inkl. moms

1 kisteplads

408,77 kr.

2 kistepladser

         547,80 kr.

3 kistepladser

         666,07 kr.

4 kistepladser

         784,34 kr.

Pr. ekstra kistegravplads

95,44 kr.

Børnegravplads

        322,68 kr.

Urnegrav 2 pladser

        322,68 kr.

Andre ydelser:

      Ydelser, der ikke fremgår af denne takstoversigt, betales efter aftale.

     • Retablering af gravstedet efter en begravelse/bisættelse påhviler gravstedsindehaver.


Timeløn:

For anlæg af gravsteder og andre opgaver, udført efter regning,

beregnes en timeløn på 451,31 kr. inkl. moms.


Obligatorisk vedligeholdelse:

For nedennævnte gravpladser skal der tegnes legataftale, som gælder

i gravpladsens fredningsperiode. Priserne er inkl. moms.


Pr. år

10 år

30 år

Urne i plæne (fællesgrav)

317,47 kr.

     3.174,70 kr.


Kiste i plæne (fællesgrav) 1 plads

343,42 kr.


       10.302,60 kr.

Kiste i plæne med plade ( 1 plads)

385,951 kr.


       11.578,500 kr.

Urne i plæne med plade (2 pladser)

632,87  kr.

      6.328,87 kr.


Obligatoriske ydelser vedr. hæk og indramning:

Der skal betales for hækklip og hækvedligeholdelse

samt for indramning af gravpladsen i fredningsperioden.

Hækklip & hækvedligehold:


1 kistegravplads

118,00 kr.

2 kistegravpladser

142,00 kr.

2 kistegravpladser

163,00 kr.

2 kistegravpladser

185,00 kr.

Barnegravplads

118,00 kr.

Urnegravplads

118,00 kr.Hækklip bag hæk kiste

28,00 kr.

Hækklip bag hæk ekstra plads kiste

28,00 kr.

Hækklip & hækvedligehold

urnegrav 50%

28,00 kr.

Vedligehold af indramning

1 kisteplads

56,00 kr.

pr. ekstra kisteplads

55,00 kr.

pr.1 urnegravplads

26,00 kr.

pr.1 urnegravplads

32,00 kr.

Erhvervelse og fornyelse af gravsted:  2020

Prisen for erhvervelse af gravsted dækker den første fredningsperiode

for gravstedet, hvilket vil sige 10 år for et urnegravsted og 30 år for

et kistegravsted.

For medlemmer af folkekirken gives et tilskud til erhvervelse jfr. nedenfor.


Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ske på et åremål, dog min. 5 år.


For erhvervelse og fornyelse skal der ikke erlægges moms.

                                               Erhvervelse af gravsted

Fornyelse

Hækklipning

   

Første frednings- periode

Tilskud til medlemmer af Folkekirken

Pr. år efterfølgende

Pr. år

(inkl. moms

1 kistegravplads

11.492,00 kr.

11.492,00 kr.

128,00 kr.

118,00 kr.

2 kistegravpladser

21.910,00 kr.

21.910,00 kr.

252,00 kr.

142,00 kr.

3 kistegravpladser

31.040,00 kr.

31.040,00 kr.

380,00 kr.

163,00 kr.

4 kistegravpladser

39.094,00 kr.

39.094,00 kr.

504,00 kr.

185,00 kr.

Pr. ekstra

Kistegravplads

8.056,00 kr.

8.056,00 kr.

128,00 kr.

21,00 kr.

Børnegravplads

5.156,00 kr.

  5.156,00 kr.

  95,00 kr.

118,00 kr.

Urnegrav

2 urnepladser

5.156,00 kr.

5.156,00 kr.

95,00 kr.

118,00 kr.

Urneplads i fællesgrav

2.577,00 kr.

2.577,00  kr.Omkostninger ved bisættelse/begravelse

Nedennævnte ydelser er momsfrie.


Pris   

   Tilskud                               Folkekirkemedlemmer

Begravelse – voksengrav

4.296,00 kr.

4.296,00 kr.

Dobbelt dybde

6.444,00 kr.

6.444,00 kr.

Begravelse - barnegrav

1.073,00 kr.

1.073,00 kr.

Urnenedsættelse

806,00 kr.

806,00 kr.

Pyntning af kirken

Efter regning

Efter regning

Sognepræst

Robert Landeværn Ryholt


Tel.: 7445 1712

Mobil: 2127 1673

e-mail: Tryk her

KONTAKT SOGNEPRÆSTEN

PERSONALET


Organist

Christiane Wattenberg

Mobil 5082 8176


Kirkesanger

Stine Haveman Ryholt

Mobil: 3172 0423

E-mail: Tryk her

KIRKEGÅRDSMEDARBEJDERE


Graver

Kim Rasmussen ( fredag fri)

Mobil: 5141 8875


Gravermedhjælper

Kurt Christensen

Mobil: 2515 3660.


Sognemedhjælper

Stine Haveman Ryholt

Mobil: 3172 0423