Kirken


HAVNBJERG KIRKE

For at få de seneste opdateringer med så tryk på tasten F5

VELKOMMEN

TIL HAVNBJERG KIRKE 

Buxtehudekantate
opføres 12. maj kl.16.00
Hvert år opføres en kantate i gudstjenesten i Havnbjerg Kirke.


En kantate er en vokalkomposition, akkompagneret af instrumenter til brug
ved gudstjenesten i større kirker.
En luthersk kantate følger mest søndagens evangelielæsning.
I år vil vi gerne synge Diderik Buxtehudes (1637-1707) kantate ”Jubilate Domino” BuxWV 64.
Faderen var organist i Helsingør, hvor Buxtehude også virkede nogle år, før han kom til Lübeck.

Buxtehude blev en af Danmarks største komponister.
Johann Sebastian Bach og Georg Friedrich Händel var blandt hans beundrere og blev inspireret af ham.
Han har skrevet kantaten til søndagen, ”Kantate” 1690, den nuværende
4. søndag efter påske. Søndagens læsning er Salmernes Bog. Ps.98, 4-6.


12. maj musiceres kantaten i gudstjenesten
”Exaudi”- 6. søndag efter påske kl. 16.00


Stine Möglich / sopran
Anne Mette Puura Karstoft/ altblokfløjte
Christiane Wattenberg / orgel


Musikalsk Legestue
Børn i vuggestue- og dagplejealder mødes:


30. april
kl. 9.00 i Havnbjerg Kirke.
Lad os synge og lege sammen.


Stine og Christiane glæder

sig til at se jer!

Det nye kirkeblad

Juni til August

Læs det her

Marts til maj

Læs det her

Genhør dagens prædikenen på Livsmod,

præstens egen youtubekanal.

Gudstjenester i Havnbjerg kirke


Maj

19. maj kl. 10.30
Pinsedag
Andreas Skovbo Meng

20. maj kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste ved Nygård
(husk at medbringe stol eller
tæppe)

26. maj kl. 14.00
Trinitatis søndag
med efterfølgende mytologisk
højskole i sognehuset
Andreas Skovbo Meng

Juni

2. juni kl. 10.30
1. søndag efter trinitatis
Andreas Skovbo Meng

9. juni kl. 10.30
2. søndag efter trinitatis

16. juni kl. 10.30
3. søndag efter trinitatis

23. juni
4. søndag efter trinitatis
Der henvises til omegnens kirker

30. juni
5. søndag efter trinitatis
Der henvises til omegnens kirker