Kirken


HAVNBJERG KIRKE

VELKOMMEN

TIL HAVNBJERG KIRKE

Om B.S. Ingemann’s ”Morgenstund har Guld i Mund”, 1837

Pinsedag den 31. maj er der gudstjeneste i Havnbjerg Kirke kl. 10.30 ved Robert Ryholt.

I forbindelse med gudstjenesten spiller violinisten Andrea Brachwitz Doll kompositioner af Antonio Vivaldi.

Da gudstjenesten på Nygård 2. pinsedag den 1. juni er aflyst, er der i stedet fælles gudstjeneste i Egen Kirke kl. 14.00 ved Kitty Hovgaard.

Egen Kirke kan i disse tider rumme 80 personer.

Havnbjerg Menighedsråd


Læs mere om åbningen af folkekirken her

1.

Velkomst ved menighedsrådet.

2.

Valg af dirigent.

3.

Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.

4.

Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.

5.

Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.

6.

Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling. Orientering om muligheden for at udløse  afstemningsvalg.

7.

Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet

8.

Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.

I forbindelse med valg til et nyt menighedsråd for Havnbjerg kirkesogn holdes der et informationsmøde i kirken

tirsdag den 9. juni 2020 kl.19.00 med følgende dagsorden:

”Kirke-Ord i en Corona-Tid”

Hvis det behager eller passer dig, kan du læse prædikenen over dagens evangelium med nogle indledende overvejelser over den kollektbøn, som også hører dagen til.

Eller:

Du kan også vælge at høre samtlige dagens bønner, salmer, læsninger med samt prædikenen, hvis du klikker her: www.dendanskesamebogonline.dk


Enkelte ord til enkelte af salmerne på dagens ”Salme-Tavle”:


Enkelte ord til enkelte af salmerne på dagens ”Salme-Tavle”:

4 – 336 – 294 - - 652 – 417

Vi bør ikke rose præsten, der har valgt salmerne, men lad os glæde os over salmerne selv, digtet af mennesker vejledt Helligånden.


Nr. 4 (”Giv mig, Gud, en salmetunge”) er Grundtvigs gendigtning af en gammeltestamentlig salme (Ps 92). Min lærer i hymnologi på Pastoralseminariet brød sig ikke om den, da han ikke mente, at vi ic kirken skulle bede om, at nogen gik ”til grunde”, eller synge, at nogen var ”onde”. Et mærkværdigt synspunkt synes jeg. Vi synger ikke en lovsang om vore fjenders udslettelse, men derimod om den gode Guds. Hvorledes Hans fjender forsvinder, blander vi ikke os i, men det er vel ikke utænkeligt, at fjenden udslet

                                                                                           Læs mere her

Fjerde Søndag efter Påske 2020

Gudtjenesten er indtalt på bånd - hør den her

På denne søndag hører vi en bøn: En tak for udfrielse og frelse. Vi hører om kristendomshadere, fnysende af vrede og mordlyst. Og vi hører om, hvordan Jesus gør op med sine fjender – gengælder deres ondt – ja, hvordan han (den venlige mand) knuser, ødelægger, udsletter sine fjender.

                                                                                          Læs mere her


Denne søndag kan du – om Gud og teknikken vil – enten læse dig gennem disse ord nedenfor; eller via et par klik på din computer afvikle en gudstjeneste via Youtube (klik her) med Christiane wattenberg på orgel ; Stine Ryholt som kirkesanger; Leo Wattenberg står for lyd og billede ; mens Preben Lund Christensen (som sædvanlig) står for havnbjerg kirkes hjemmeside.

                                                                                          Læs mere her


Første Søndag efter Påske – ”Jeg elsker dig!”

Samme søndag sidste år (og til næste år) har vi:

”Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem: »Fred være med jer!«  Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren.”

                                                                                           Læs mere her


Påskedag 2020 - ”Herren, vældig i krig”

Allerførst: Evangeliet til Påskedag:

”Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne.

                                                                                           Læs mere her


Sognepræst

Robert Landeværn Ryholt


Tel.: 7445 1712

Mobil: 2127 1673

e-mail: Tryk her

KONTAKT SOGNEPRÆSTEN

PERSONALET


Organist

Christiane Wattenberg

Mobil 5082 8176


Kirkesanger

Stine Haveman Ryholt

Mobil: 3172 0423

E-mail: Tryk her

KIRKEGÅRDSMEDARBEJDERE


Graver

Kim Rasmussen ( fredag fri)

Mobil: 5141 8875


Gravermedhjælper

Kurt Christensen

Mobil: 2515 3660.


Sognemedhjælper

Stine Haveman Ryholt

Mobil: 3172 0423