Kirken


HAVNBJERG KIRKE

For at få de seneste opdateringer med så tryk på tasten F5

VELKOMMEN

TIL HAVNBJERG KIRKE 

Om B.S. Ingemann’s ”Morgenstund har Guld i Mund”, 1837

Musikalsk Legestue
Børn i vuggestue- og dagplejealder mødes:27. februar
26. marts
30. april
kl. 9.00 i Havnbjerg Kirke.
Lad os synge og lege sammen.


Stine og Christiane glæder

sig til at se jer!

Børnekor starter igen

Er du allerede i skolen?

Er du glade for sang?

Så kom til os!

Vi øver hver onsdag, første gang 13. september

kl.15.30-16.15 i Sognehuset.

Har du brug for yderlige informationer?

Spørg bare eller ring til Christiane mobil 50828176

Havnbjerg Kirkeblad

December til Februar

Læs det her

Det nye kirkeblad Marts til maj

Læs det her

Genhør dagens prædikenen på Livsmod,

præstens egen youtubekanal.

Gudstjenester i Havnbjerg kirke


Februar

18. februar kl. 10.30
1. søndag i fasten
Andreas Skovbo Meng

25. februar kl. 14.00
2. søndag i fasten
Med efterfølgende mytologisk
højskole i sognehuset
Andreas Skovbo Meng

Marts

3. marts kl. 10.30
3. søndag i fasten
Andreas Skovbo Meng

10. marts
Henvises til nabosognenes kirker

17. marts kl. 14.00
Mariæ bebudelses dag
med efterfølgende mytologisk
højskole i sognehuset
Børnekoret medvirker i
gudstjenesten
Andreas Skovbo Meng

24. marts kl. 10.30
Palmesøndag
Nordborg Sangforening
medvirker
Andreas Skovbo Meng

28. marts kl. 17.00
Skærtorsdag med fællesspisning i
sognehuset
(se nærmere oplysning i bladet)
Andreas Skovbo Meng