Kirken


HAVNBJERG KIRKE

VELKOMMEN

TIL HAVNBJERG KIRKE

Om B.S. Ingemann’s ”Morgenstund har Guld i Mund”, 1837

Om B.S. Ingemann’s ”Morgenstund har Guld i Mund”, 1837

Morgenstund har Guld i Mund:

Morgensol Guds rigdoms Væld oplukker:

Glad i gyldne Morgenstund

Fattigst Fugl i Straalehavet dukker.

 

Morgenglød gjør Kinden rød:

Morgenluft Guds Sundhedsbrønd omsuser:

Livets Væld i Morgenglød

Strømmer ud igjennem Himmelsluser.

 

Op i friske Morgenstund!

Fryd dig, Sjæl, som Fuglen i det Høje!

Fattigst sjæl er rig og sund

Med Guds rige Herlighed for Øje.


Hør den ved at trykke her
Læs om den her

Kirkelige handlinger (dåb, vielser og især begravelser og bisættelser) vil stadig finde sted i det allermest nødvendige omfang. D.v.s.: Hvis den kirkelige handling af tungtvejende årsager ikke kan udskydes.

 

Det er vores forventning og forhåbning, at vi på forsvarlig vis kan afvikle konfirmationen Palmesøndag d. 5. april. Muligvis med visse justeringer og begrænsninger.


I alle ting forventer vi at følge de relevante anvisninger fra myndighederne.

 

Informationer om den nærmere udvikling kan findes på kirkens hjemmeside, samt på kirkens døre, ved sognehuset og præstegården.

 

Kontakt evt. sognepræsten på telefon 21 27 16 73 for nærmere detaljer.

 

Menighedsrådet, Havnbjerg kirke

 

Information!

På grund af Corona-pandemien og i henhold til både regeringens og biskoppernes vejledning er alle gudstjenester i Havnbjerg kirke aflyst.


Det samme gælder møder og arrangementer i sognehus og præstegård.

Foreløbig indtil ca. udgangen af marts.

Musikalsk kirkelegestue
Børn i vuggestue- og dagplejealder mødes:
30. april - 28. maj kl. 9.00 i Havnbjerg Kirke ( marts er fjernet, se ovennævnte)
Lad os synge og lege sammen.

Stine og Christiane glæder sig til se jer!

Højskole-timer i Havnbjerg –

Sang, fortælling og livsoplysning

Praktiske detaljer:
Vi mødes – i udgangspunktet – i konfirmandstuen i Havnbjerg præstegård.
Under højskole-timen er der kaffe/te.
Derefter fælles frokost.
Al spisning er baseret på fælles bidrag efter ”sammenskuds”-modellen. Brød
og smør betalt af menighedsrådet.

Dag:
Følgende onsdag formiddage:
Mødetid Kl. 10.00 (Ikke oplyst i kirkebladet)

Onsdag d. 29/4; 13/5; 27/5;
10/6, samt desuden: Film-aften.


Vel mødt!
Robert Landeværn Ryholt

Læs mere  i kirkebladet tryk her

”Kirke-Ord i en Corona-Tid”

Palmesøndag – 6. Søndag i Fasten –”Hvorfor ødsle sådan…?!”

Hvornår vi kan vende tilbage til det liv, vi var vant – eller: OM vi får lov at vende tilbage til det liv, vi var vant til, må tiden vise. Disse tider er sandelig temmelig sære, men sandt er det også, at ”Mine tider er i Din hånd, Herre!”, som det hedder i Salme 31 i Gammel Testamente (Gammel Oversættelse).

Inden længe skal vi fejre påske uden gudstjenester i kirkerne.  Det er ikke ”kirkelig hverdag”! Faktisk vil det være første gang i kirkehistorien – at Guds hus overalt er lukket, når vi fejrer det opstandelseshåb, huset er bygget på.


Og nu: Evangeliet til Palmesøndag – Sjette Søndag i Fasten:

                                                                                          Læs mere her


Mariæ bebudelse – 5. Søndag i Fasten –”Gud udvalgte….”

Den nedenstående betragtning af evangeliet er ingen prædiken, men kan med fordel ledsages af et par salmer og et Fadervor. I kirken ville vi synge fx nr. 71-72-73; 201; 441; 481.  De anbefales hermed. På www.dendanskesalmebogonline,dk kan I høre melodierne, samt læse salmernes tekst.


Og nu: Evangeliet til Mariæ bebudelse – Femte Søndag i Fasten:


”Da sagde Maria:

Min sjæl ophøjer Herren,

og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!

Han har set til sin ringe tjenerinde.

For herefter skal alle slægter prise mig salig,

thi den Mægtige har gjort store ting mod mig.

Helligt er hans navn,

og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt.

                                                                                         Læs mere her


4.Søndag i Fasten –

”Herre, giv os altid det brød!”

Den nedenstående betragtning kan med fordel ledsages af et par salmer og et Fadervor. I kirken ville vi have sunget fx nr. 662; 667. De anbefales hermed.

den danske salmebog online kan man høre melodierne, samt læse salmernes tekst.

Og nu: Evangeliet til Fjerde Søndag i Fasten:

                                                                                     Læs mere her

3. Søndag i Fasten

Bibel-betragtninger over fastens og påskens evangelier 2020

Nedenstående er ikke en prædiken. Prædikener holdes i kirken som levende ord til folk, der lytter, glædes, sukker eller falder i søvn. Eller som vi læser i evangeliet til 3. Søndag i Fasten: Bliver meget vrede.

Mine ord nedenfor er altså ikke prædikener, men betragtninger affødt af nogen beskæftigelse med den bibelske tekst. At forberede og skrive disse betragtninger føles også meget forskelligt fra at forberede en prædiken.

Endnu en ting: Disse er ord skrevet i en sær tid: ”Corona-dage”. Aviserne har hele corona-sider, og nyhederne i tv har corona-sektioner, præcis som de har vejrudsigter. Corona alle vegne. Derfor vil jeg med vilje kun sjældent skrive om corona og anden smitte, men jeg vil omvendt heller ikke helt undgå det. Smitte kan i øvrigt antage mange former: Vi taler om smittende glæde, og omvendt ved vi historisk, at had kan smitte.
                                                                                      Læs mere herSognepræst

Robert Landeværn Ryholt


Tel.: 7445 1712

Mobil: 2127 1673

e-mail: Tryk her

KONTAKT SOGNEPRÆSTEN

PERSONALET


Organist

Christiane Wattenberg

Mobil 5082 8176


Kirkesanger

Stine Haveman Ryholt

Mobil: 3172 0423

E-mail: Tryk her

KIRKEGÅRDSMEDARBEJDERE


Graver

Kim Rasmussen ( fredag fri)

Mobil: 5141 8875


Gravermedhjælper

Kurt Christensen

Mobil: 2515 3660.


Sognemedhjælper

Stine Haveman Ryholt

Mobil: 3172 0423