Kirkegården

Vedligeholdelse af gravsteder 2020

Det er op til gravstedsindehaveren at beslutte, hvem der skal passe gravstedet, med undtagelse af de afdelinger, hvor der er obligatorisk vedligeholdelse.

Hvis kirkegården skal vedligeholde gravstedet kan der vælges mellem en årlig afregning eller en flerårig aftale (en såkaldt ”legataftale”):

Alle priser er med forbehold for fejl, Se kirkeblad for yderligere info, tryk her

Havnbjerg kirkegård 2020   

Årlig regning

inkl. moms

Legataftale

Fredningsperiode

30 år

Gravsted med

1 kistegravplads

Vedligeholdelse

Partiel grandækning

          718,98 kr.
          408,77 kr.

21.569,40 kr.

12.263,10 kr.

Gravsted med

2 kistegravpladser

Vedligeholdelse

Partiel grandækning

           956,57 kr.

           547,80 kr.

         28.697,10 kr.

         16.434,00 kr.

Gravsted med

3 kistegravpladser

Vedligeholdelse

Partiel grandækning

      1.182,74 kr.          666,07 kr.

         35.482,20 kr.

         19.982,10 kr.

Gravsted med

4 kistegravpladser

Vedligeholdelse

Partiel grandækning

1364,30 kr.

  784,34 kr.

         40.929,00 kr.

         24.530,20 kr.

Pr. ekstra

Kistegravplads

Vedligeholdelse

Partiel grandækning

           161,84 kr.

             95,44 kr.

           4.855,20 kr.

           2.863,20 kr.

Børnegravplads

Vedligeholdelse

Partiel grandækning

           579,95 kr.

           322,68 kr.

         17.398,50 kr.

           9.680,40 kr.


Gravfred 10 år


Legat 10 år

Urnegrav

2 urnepladser

Vedligeholdelse

Partiel grandækning

           579,95 kr.

           322,68 kr.


           5.799,50 kr.

           3.226,80 kr.


Blomster efter regning.

Stedmoder 12 kr. pr. stk.

Isbegonia 13 kr. pr. stk.

Antal skal aftales for hvert enkelt gravsted.


Vedligeholdelse: Omfatter almindelig renholdelse af gravstedet.


Tegning af legataftale:

Der kan tegnes en flerårig aftale for vedligeholdelse, grandækning mv. af gravsteder.

Prisen herfor fastsættes som ”årlig regning” x aftalens løbetid (år).


 Ved en legataftale omfatter vedligeholdelsen:

      •Almindelig renholdelse af gravstedet

      •Fornyelse af udgåede eller forvoksede planter

      •Opretning efter jordsætning

      •Supplerende pålægning af grus

      •Rensning for alger og opretning af gravminder

      •Vedligeholdelse af stenkanter


Grandækning:


Partiel grandækning:

En lille dekoration samt en delvis pyntning/

dækning af mindre end 50% af gravstedet:


Årlig regning

inkl. moms

1 kisteplads

408,77 kr.

2 kistepladser

         547,80 kr.

3 kistepladser

         666,07 kr.

4 kistepladser

         784,34 kr.

Pr. ekstra kistegravplads

95,44 kr.

Børnegravplads

        322,68 kr.

Urnegrav 2 pladser

        322,68 kr.

Andre ydelser:

      Ydelser, der ikke fremgår af denne takstoversigt, betales efter aftale.

     • Retablering af gravstedet efter en begravelse/bisættelse påhviler gravstedsindehaver.


Timeløn:

For anlæg af gravsteder og andre opgaver, udført efter regning,

beregnes en timeløn på 451,31 kr. inkl. moms.


Obligatorisk vedligeholdelse:

For nedennævnte gravpladser skal der tegnes legataftale, som gælder

i gravpladsens fredningsperiode. Priserne er inkl. moms.


Pr. år

10 år

30 år

Urne i plæne (fællesgrav)

317,47 kr.

     3.174,70 kr.


Kiste i plæne (fællesgrav) 1 plads

343,42 kr.


       10.302,60 kr.

Kiste i plæne med plade ( 1 plads)

385,95 kr.


       11.578,50 kr.

Urne i plæne med plade (2 pladser)

632,87  kr.

      6.328,70 kr.