Mytologisk Højskole

Vikinger og nordisk mytologi har aldrig mistet sin popularitet hos os i nord. Myterne har fulgt mange af os fra barnsben, og de er groet i vores bogstavelige og åndelige baghave. Af den grund har de nordiske åndsudtryk også anden relevans end den rent historiske. Men hvilken relevans kan de have for mennesker i det 21. århundrede? Og hvilken relevans kan de have for os kristne? Med det grundtvigske udgangspunkt, at myterne er vores Gamle Testamente og at de peger frem mod Guds nye pagt i Kristus, vil sognepræst Andreas Skovbo Meng genfortælle udvalgte myter, og drøfte myternes livsforståelse og karakterer, når vi den d. 10 september efter højmesse kl. 1400, åbner den mytologiske højskole i Havnbjerg Sognegård.