Kirken

 

HAVNBJERG KIRKE

VELKOMMEN

TIL HAVNBJERG KIRKE

DET SKER

Sep. - nov. 2018

Organistens arrangementskalender - December

 

Onsdag den 5. december kl. 19.00 i Havnbjerg Kirke

Lad os synge julen ind! med Birgitte Romme (klaver), Ole Andersen

(bas) og Christiane Wattenberg (blokfløjte) - tag

krus og småkager med - vi har Gløgg parat.

Torsdag den 6. december

Musikalsk legestue

2. søndag i advent (9. december) kl. 14.00

Luciaoptog og spejdere med fredslys

3. søndag i advent (16. december) kl. 10.30

Højmesse med Kitty Hovgaard og Nordborg Mandskor

Tirsdag den 18. december

Kindercampus juleafslutning

Fredag den 21. december kl. 17.00

Tidligere "korpiger" øver i kirken

4. søndag i advent (23. december) kl. 10.30

Gudstjeneste med orgelmusik

Juleaften, mandag den 24. december

Gudstjeneste med tidligerekorpiger

Juledag, tirsdag den 25. december -

Gudstjeneste: med Jens Bendix Nielsen (violin)

Husk tidspunktet for næste gudstjeneste kan altid ses i udsendte kirkeblad.

Læs det nye kirkeblad her

Udgave december 2018 - februar 2019

Sjælesorg

Vi byder jer med stor glæde velkommen til folkekirkens nye tiltag Sjælesorg på Nettet.

Sjælesorg på Nettet gør det muligt at kontakte en præst på sjælesorg.nu for at få sjælesorg, enten gennem chat eller samtale fra smartphone, iPad eller computer.

Lion-Strik (Læs mere her)

Vi starter igen med at strikke i Sognehuset i Havnbjerg Mandag den 10. september

(obs. på datoen)

Alle dage kl. 14 – ca. 16.15

Ønsker du hjælp til kørsel ring til:

Elly Hansen, tlf. 6167 0981

Inge Kjærsgaard Jensen, tlf. 2465 8214

Litteraturkredsen (Læs mere her)

Efter en varm sommer mødes vi igen onsdag

den 19. september 2018 kl. 14.00 i

Sognehuset, Skolevej 19 i Havnbjerg.

Vi sluttede sæsonen af med Kristín Marja

Baldursdóttirs roman KARITAS Uden titel

og tager hul på den nye sæson med fortsættelsen:

Henvendelse til Gunver Øvre,

tlf. 7445 0738 eller

mail: oevre@danbonet.dk

Babyrytmik (Læs mere her)

Vi er i Havnbjerg kirke atter klar til at

starte et nyt hold babyrytmik.

Jeg glæder mig til at lære dig og din baby

at kende.

Vi mødes i kirken torsdag formiddage

kl. 9.30 – ca. 10.30 i alt 6 gange

fra 6. september til 11. oktober

Sangcafé i Sognehuset (Læs mere her)

Sangcaféen er for alle, som har lyst til at

bruge nogle onsdag formiddage fra kl.

10.30 – 11.30 i hyggeligt samvær med

andre. Det kan være oplæsning, vi synger

sammen fra højskolesangbogen og får

formiddagskaffe.

Hver første onsdag i måneden.

Vi starter onsdag den 5. september i

Sognehuset.

Gunver og Christiane

Byggeriet ved kirken

Havnbjerg Kirkes nye mandskabsfaciliteter er færdigbygget.

Se eller gense byggeriets gang fra start til slut.

 

Sognepræst

Robert Landeværn Ryholt

 

Tel.: 7445 1712

Mobil: 2127 1673

e-mail: rlr@km.dk

 

 

 

 

KONTAKT SOGNEPRÆSTEN

PERSONALET

 

Organist

Christiane Wattenberg

Mobil 5082 8176

 

Kirkesanger

Susanne Holst

Mobil: 2045 8358

Tlf.: 7441 6004

KIRKEGÅRDSMEDARBEJDERE

 

Graver

Kim Rasmussen ( fredag fri)

Tlf. 5141 8875

 

Gravermedhjælper

Kurt Christensen

Mobil: 2515 3660.