Kontakt

Kontaktsider

Der kan rettes henvendelse direkte til sognepræsten, kirkens ansatte og meninghedsrådsmedlemmer.

Du kan finde alle navne og adresser her til højre, eller du kan trykke på et af nedennævnte link der går direkte til til deres kontaktside

Sognepræsten - tryk her

Graveren - tryk her

Menighedsrådets formand - tryk her

Organisten tryk her

KIRKENS

ÅBNINGSTIDER

Åbningstider:

Mandag – torsdag 0800 – 1500

Fredag 0800 – 1200 eller efter aftale med graveren.

Der kan forekomme dage, hvor graveren og gravermedhjælperen ikke er til stede, da er kirken lukket.

I forbindelse med kirkelige handlinger er kirken normalt åben en time før og efter.

Graveren (fri fredag).

Telefontid

Tirsdag til fredag mellem

kl.08.00 – 1700

Mobil.:

5141 8875

Epost: Tryk her

kt.havnbjerg@mail.dk

KONTAKTER

HAVNBJERG KIRKE

Sognepræst:

Robert Landeværn Ryholt

Tlf.: 7445 1712

Mobil: 2127 1673

E-mail: Tryk her

Organist:

Christiane Wattenberg, Kirke Allé 5A, 6400 Sønderborg.

Mobil: 5082 8176

E-mail: Tryk her

Kirkesanger:

Susanne Holst, Mintebjergvej , 8 6470 Sydals

Tlf.: 7441 6004

Mobil: 2045 8358

Graver:

Kim Rasmussen. Fredag fri.

Kan kontaktes mandag til torsdag mellem

kl. 08.00-17.00

Mobil: 5141 8875 fra 8-17

E-mail: Tryk her

Gravermedhjælper:

Kurt Christensen, Nordborgvej 90, Svenstrup.

Mobil: 2515 3660.

Menighedsrådets formand:

Preben Valdemar Jensen, Arnbjergvej 11, Lavensby

Tlf. 5054 4549

E-mail: Tryk her

Kirkeværge:

Christen Matthiesen, Akelejevej 7, Havnbjerg.

Tlf. 7445 1016.

Regnskabsfører:

Det fælles regnskabskontor (DFR):

Ringgade 98A, 6400 Sønderborg.

Kasserer:

Hans Jørgen Jacobsen.Bellisvej 7, Havnbjerg

Tlf. 7445 1514.

E-mail: Tryk her

Øvrige medlemmer i menighedsrådet:

Margot Munk Jacobsen, Helge Frederiksen,

Hans Jørgensen og Andreas Schmidt

Bladudvalg og hjemmeside:

Margot Munk Jacobsen, Bellisvej 7, Havnbjerg.

Tlf. 7445 1514.

E-mail: Tryk her

Hans Jørgen Jacobsen, Bellisvej 7, Havnbjerg

Tlf. 7445 1514.

E-mail: Tryk her

(Ansv.: Preben V. Jensen)

Leje/lån af Sognehuset:

Ruth Mikkelsen, Tlf. 7445 3293 eller

Margot Munk Jacobsen , tlf. 7445 1514

 

Sognepræst

Robert Landeværn Ryholt

 

Tel.: 7445 1712

Mobil: 2127 1673

e-mail: rlr@km.dk

 

 

 

 

KONTAKT SOGNEPRÆSTEN

PERSONALET

 

Organist

Christiane Wattenberg

Mobil 5082 8176

 

Kirkesanger

Susanne Holst

Mobil: 2045 8358

Tlf.: 7441 6004

KIRKEGÅRDSMEDARBEJDERE

 

Graver

Kim Rasmussen ( fredag fri)

Tlf. 5141 8875

 

Gravermedhjælper

Kurt Christensen

Mobil: 2515 3660.