Sognehuset

SOGNEHUSET

I 2005 erhvervede menighedsrådet den gamle skole på Skolevej i Havnbjerg til Sognehus. Bygningen var tidligere Kommunekontor og senere været anvendt af Teknisk Forvaltning i den nye Nordborg kommune fra kommunesammenlægningerne i 1970.

 

Takster for leje af Sognehuset

 

Lokale foreninger kan til kortere møder låne Sognehuset uden beregning.

 

For sammenkomster efter begravelser/ bisættelser i Havnbjerg Kirke beregner vi 500 kroner, idet sådanne arrangementer sædvanligvis er af kortere varighed. Når huset udlejes til familiesammenkomster for beboere i sognet, beregner vi 1500 kr. for 2 dage, for 1 dag 750 kr.

 

 

KONTAKT

Henvendelse vedrørende leje af Sognehuset skal ske til:

 

Ruth Mikkelsen på 7445 3293

alterantivt kan

Margot Munk Jacobsen kontaktes

på tlf. 7445 1514

 

 

 

 

Sognepræst

Robert Landeværn Ryholt

 

Tel.: 7445 1712

Mobil: 2127 1673

e-mail: rlr@km.dk

 

 

 

 

KONTAKT SOGNEPRÆSTEN

PERSONALET

 

Organist

Christiane Wattenberg

Mobil 5082 8176

 

Kirkesanger

Susanne Holst

Mobil: 2045 8358

Tlf.: 7441 6004

KIRKEGÅRDSMEDARBEJDERE

 

Graver

Kim Rasmussen ( fredag fri)

Mobil: 5141 8875

 

Gravermedhjælper

Kurt Christensen

Mobil: 2515 3660.

 

Sognemedhjælper

Stine Haveman Ryholt

Mobil: 3172 0423